Nyheter // Betonmast Göteborg

Första projektet signerat!

18. september 2014

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att göra en om- och tillbyggnad av en fastighet vid Virveltorget, beställare är Fastighets AB Balder.

Fastigheten är idag en kontorsfastighet i 5 plan. Byggnaden skall byggas på med en indragen takvåning och hela fastigheten skall byggas om till bostäder. Totalt antal lägenheter som skall byggas uppgår till 49 st och sammantagen bta är ca 4900 m2. Huset kommer kompletteras med loftgångar, balkonger och nya fasader.

Byggstart är planerad till mars 2015 och färdigställande till februari 2016 och kontraktet är värt cirka 44 miljoner kronor.