Nyheter // Betonmast Göteborg

Nytt ombyggnadsprojekt

18. december 2014

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att byta fasad samt fönster på fastigheten Rosenlundsgatan 4.

Beställare är Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Totalfasadyta ca 5 150 kvm. Fasaden består idag av Carrera marmor och skall ersättas av terrazzo. I entreprenaden ingår även att byta 1 200 fönster.
Byggstart är i mars 2015 med ett färdigställande till augusti 2016 och kontraktet är värt cirka 33 miljoner kronor.