Nyheter // Betonmast Göteborg

Vi bygger för Santa Maria

23. november 2015

Betonmast i Sverige har tecknat nytt avtal gällande om- och tillbyggnad av på lager- och kontorslokaler till Santa Maria i Kungsbacka söder om Göteborg. Kund är FastLogik AB, och kontraktet har ett värde på knappt 200 MSEK exkl. mvs.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av ca 11 000 m2 lager, samt ombyggnation av 16 000 m2 lager och 2 000 m2 kontor.

Betonmast har tillsammans med FastLogik under de senaste 16 månaderna utvecklat projektet. Den befintliga fastigheten blir nu en modern anläggning för hyresgästen Santa Maria.

Produktionsstart är i november 2015 och projektet ska vara färdigställt i november 2016.