Nyheter // Koncern

Betonmast korat till “EY Entrepreneur of the year 2016”

30. november 2016

Betonmast vann den norska finalen i världens största tävling för tillväxtskapare – EY Entrepreneur of the Year 2016 som arrangeras av Ernst & Young.

Den norska Arbeids- og sosialministern, Anniken Hauglie överlämnade priset till Evensen och Sandrup under en prisceremoni på Radisson Blue Plaza i Oslo.

Som vinnare av den norska utmärkelsen går nu Betonmast vidare som Norges representant till den internationella finalen vilken går av stapeln i Monaco 2017. I finalen tävlar 60 nationers nationella vinnare om det åtråvärda priset.

Juryns motivering till utmärkelsen är:
“Vekstskaperne står i spissen for en virksomhet med lang historie preget av skaperglede. De har hatt evne til å forstå markedet og til å utvikle virksomhetens strategi med god vekst og lønnsomhet som resultat. Samhold og lagånd er en viktig årsak til konsernets suksess, og de har til tross for stadig økende internasjonal konkurranse forsterket sin markedsposisjon på en imponerende måte”

på svenska blir motiveringen:
Tillväxtskaparna går i spetsen för en verksamhet med lång historia präglad av skaparglädje. Det har haft förmågan till att förstå marknaden och utveckla verksamhetens strategi med god tillväxt och lönsamhet som resultat. Samarbete och laganda är en viktig del av koncernens framgång och man har trots stadigt ökande internationell konkurrens förstärkt marknadspositionen på ett imponerande sätt”