Nyheter // Koncern

Betonmast och Hæhre Isachsen gruppen fusioneras

19. januari 2017

Betonmast och norska Hære Isachsen-gruppen fusioneras. Efter fusionen kommer bolaget bli ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Norge med över 2 200 anställda och en omsättning för 2017 på omkring 9 miljarder NOK.

Koncernchefen i Betonmast, Jørgen Evensen, kommer att leda det nya bolaget som kommer att heta BetonmastHæhre.

«Betonmast och Hæhre Isachsen skapar en av Norges största och mest kompletta entreprenadkoncerner inom bygg, anläggning och projektutveckling. Sammanslagningen är en offensiv satsning som lägger grunden till lönsamhet och fortsatt tillväxt», säger konsernchef Jørgen Evensen.

Om Betonmast:
Betonmast är ett av Norges snabbast växande entreprenadföretag. Koncernen omfattar de flesta större marknader i Sydnorge, från Östfold via Bergen till Trondheim, samt Göteborgsregionen i Sverige. Av koncernens 14 dotterbolag är 13 rena  entreprenad- eller byggmästarföretag, medan ett bolag är verksamt inom fastighetsbranschen. Betonmast har dag runt 800 anställda och omsatte över 4,3 miljarder norska kronor år 2016.

Om Hæhre Isachsen Gruppen:
Hæhre Gruppen har under de senaste 40 åren etablerat sig som en stor och viktig aktör inom väg och anläggning och ligger bakom några av Norges största väg- och anläggningsprojekt de senaste åren. Företaget har idag runt 800 anställda. Hæhre Gruppen omsatte 2,3 miljarder norska kronor under 2016.

Isachsen är en entreprenadkoncern som grundades 1986. Koncernens verksamhet täcker ett flertal områden, med anläggningsdrift som största affärsområde. Isachsen har idag runt 600 anställda och omsatte 1,6 miljarder norska kronor under 2016. Hæhre och Isachsen slog samman sina verksamheter 2015.

Genomförandet av transaktionen är villkorat av utfallet av den pågående due diligencens samt godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Transaktionen förväntas vara slutförd i april 2017.