Nyheter // Betonmast Mälardalen

Vi bygger nytt parkeringshus i Södertälje

12. juni 2018

Vi är glada över att, för Stockholms läns landstings räkning, bygga det nya P-huset vid Södertälje sjukhus.

Parkeringshuset får 209 platser, varav 11 handikapplatser inomhus, 2 utomhus och 3 MC-platser. Det nya parkeringshuset är utformat för att skapa en säker, trygg och grönare miljö. En stor del av byggnaden kommer att prydas med en spaljé av gröna växter vilket ger ett mjukare och lugnare intryck.

I mitten av juni drar arbetet igång och beräknas pågå till slutet av 2019. Kontraktet är på ca 75 mkr.

För ytterligare information kontakta Dan Blomqvist tel +46 73-3737902