Nyheter // Koncern

Betonmast omorganiserar verksamheten

5. september 2018

Betonmast omorganiserar verksamheten. Den nuvarande koncernmodellen ersätts av en holdingstruktur med två huvudverksamheter, Bygg & Fastighet samt Anläggning. Målet är att förbättra koncernens samlade lönsamhet.

Betonmast och Hæhre Isachsen Gruppen slogs samman 2017. Arbetet med att integrera de stora verksamheterna som har en lång historia, olika bakgrunder och kulturer har tagit betydande resurser från ledningen och varit mer krävande än förväntat. Nu tar företaget ett steg tillbaka utifrån insikter om att större fokus bör läggas på kärnverksamheten och de utmaningar och möjligheter som finns inom bygg- och anläggningsmarknaderna.

 

– Genom omorganiseringen frigör vi resurser för att kunna fokusera på vår kärnverksamhet, där värdeskapandet finns, säger styrelseordförande Ole Enger. Enligt Enger har lönsamheten sedan sammanslagningen av Betonmast och Hæhre Isachsen Gruppen sammantaget varit för svag.

 

Som en följd av omorganiseringen gör företaget förändringar i ledningen. Koncernchefen Jørgen Evensen övergår till att bli ansvarig för bygg- och fastighetsverksamheten, medan finanschefen Svein Hov Skjelle blir ansvarig för holdingbolaget. Petter A. Vistnes stannar kvar som ansvarig för anläggningsverksamheten.

– I samband med att vi nu genomför en omorganisation för att i högre grad fokusera resurserna på kärnverksamheten är det naturligt för mig att ta på mig rollen som ansvarig för bygg och fastighet. Jag ser fram emot att i större utsträckning kunna fokusera min tid på att utveckla verksamheten vidare tillsammans med våra mycket duktiga medarbetare, säger Jørgen Evensen.

 

Chefsförändringarna sker med omedelbar verkan. Svein Hov Skjelle ser fram emot sin nya roll.

– Vi verkar på marknader som historiskt sett haft goda villkor, men där förändringar sker allt snabbare. För att fullt ut lyckas på dessa marknader behöver vi ha rätt expertis i våra verksamheter. Genom att omorganisera koncernen tar vi ett aktivt grepp för att stärka lönsamheten via mer fokus på våra respektive kärnverksamheter; bygg och anläggning. Min roll kommer i större utsträckning att fokusera på att bidra till att strategin för våra två verksamhetsområden tydliggörs och förankras samt underlätta för verksamheterna att nå målen, säger Skjelle.

 

Jørgen Evensen välkomnar Skjelle.

 –  Jag rekryterade Svein för ett år sedan. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och har hittat en bra arbetsform. Jag ser fram emot att jobba tätt tillsammans med Svein även framöver, säger Jørgen Evensen.

 

Petter A. Vistnes kommer att fortsätta i rollen som ansvarig för anläggningsverksamheten i BetonmastHæhre.

 – Vi verkar på en växande marknad i snabb förändring, med olika möjligheter och utmaningar. Inom anläggning ser vi bland annat nya kontraktsformer, med större och mer komplexa kontrakt. Vi kommer kunna minska förekomsten av tvister och olösta ekonomiska förhållanden med våra kunder genom att fokusera vår kompetens och kapacitet på planering och genomförande av anläggningsprojekten. Omorganiseringen kommer göra det möjligt att fokusera ännu mer på att stärka lönsamheten i anläggningsverksamheten, säger Vistnes.

 

BetonmastHæhre växer snabbt, men lönsamheten har totalt sett inte varit tillräckligt god. Nyligen rapporterade koncernen resultaten för första halvåret 2018 och redovisade en omsättning på 6,3 miljarder norska kronor med ett driftsresultat på 87 miljoner norska kronor. Företaget förväntas under 2018 omsätta över 12 miljarder norska kronor med över 3000 medarbetare. Bygg, fastighet och den svenska marknaden har levererat jämna goda resultat, men också inom dessa verksamheter vill koncernen förbättra lönsamheten. De förändringar som nu görs är menat att skapa bättre resultat i hela koncernen.

 

  • Även om delar av vår verksamhet går bra har vi tydliga ambitioner om att höja marginalerna inom både bygg och anläggning. Med ännu större fokus på vår kärnverksamhet tror jag att vi har förutsättningar att leverera bättre resultat givet vår organisation, marknadsposition och robusta finansiella ställning, säger Skjelle.

 

Mer om omorganiseringen:

Betonmast omorganiseras från en koncernmodell med divisionsstruktur till en holdingmodell med två huvudverksamheter, Bygg & Fastighet samt Anläggning. Betonmast norska och svenska byggverksamhet kommer tillsammans med koncernens fastighetsverksamhet att ligga under byggföretaget. Anläggningsföretaget kommer bestå av verksamheterna Infrastruktur (Hæhre), Isachsen samt Steen & Lund.

Svein Hov Skjelle blir ansvarig för holdingföretaget. Jørgen Evensen kommer leda bygg- och egendomsverksamheten, medan Petter A. Vistnes kommer leda anläggningsverksamheten.

 

For ytterligere information:

Svein Hov Skjelle, Koncernchef Betonmast, tel.: +47 930 55 566, e-post: svein.skjelle@betonmast.no

Jørgen Evensen, VD för Bygg och Egendom, tel.: +47 906 09 310, e-post: jorgen.evensen@betonmast.no

Petter A. Vistnes, VD för Anläggning, tel.: +47 902 27 810, e-post: petter.vistnes@betonmast.no

 

 

 

Svein Hov Skjelle har varit CFO i BetonmastHæhre sedan början av 2018. Han var tidigare koncernchef i det börsnoterade fastighetsföretaget Norwegian Property, där han också har varit CFO. Skjelle är i grunden civilekonom och auktoriserad finansanalytiker. Han har tidigare haft positioner som CFO i Entra Eiendom, CFO i TeleComputing och VD för TeleComputing Norge. Skjelle har också erfarenhet från positioner inom ekonomi, strategi och finans hos Veidekke samt Dyno Industrier.

 

Jørgen Evensen är tidigare grundare och koncernchef för Betonmast. Evensen är i grunden ingenjör och har över 20 års erfarenhet inom bygg och anläggning, och har tidigare bakgrund från NCC.

 

Peter A. Vistnes har lett Betonmast anläggningsverksamhet sedan februari 2018. Vistnes har lång bakgrund från entreprenörsbranschen, bland annat från NCC, Betonmast och Implenia. I Implenia var han bland annat ansvarig för den skandinaviska verksamheten och del av koncernledningen i Schweitz.