Nyheter // Betonmast Sverige

AF Gruppen går in som ny huvudägare i Betonmast

19. augusti 2019

En ägargrupp bestående av AF Gruppen och ledande medarbetare i Betonmast har ingått avtal om att köpa samtliga aktier i Betonmastkoncernen.

Budet på 2075 MNOK har lagts av det nyetablerade Betonmast Holding AS, ett bolag som ägs till 66 % av AF Gruppen och till 34 % av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast. Transaktionen är villkorad av en extraordinär utdelning på 1 900 MNOK till alla nuvarande aktieägare i Betonmast och beräknas vara genomförd i oktober 2019.

Företaget och varumärket Betonmast förblir vad det är idag – både i Sverige och Norge. Varken namn, logotype eller företagskultur påverkas. Förändringarna rör enbart ägarsidan medan ledningen förblir densamma. Alla kommer att behålla sina nuvarande funktioner och positioner.

– Med AF Gruppens inträde hoppas vi kunna tillföra kompetens och insikt som bidrar till att öka värdeskapandet i Betonmast på både kort och lång sikt, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

– Jag är övertygad om att det här är en bra lösning för Betonmast, säger Jørgen Evensen, VD för koncernen Betonmast. Vi får en stark industriell ägare som vill vidareutveckla Betonmast till en ledande oberoende entreprenörsgrupp.Tillsammans ska vi fokusera på att skapa stora värden för Betonmast – och ha kul på vägen.

För mer detaljer kring den kommande transaktionen, se AF Gruppens pressmeddelande. Du hittar det här.