Nyheter // Betonmast Malmö

Betonmast Malmö bygger Brunnshögs första kontor

6. december 2019

Betonmast Malmö har fått i uppdrag av Lunds Kommuns Fastighets AB att bygga bostads- och kontorsprojektet Skymningen i nordvästra Lund. Ordervärdet ligger på drygt 138 miljoner kronor.

Projektet Skymningen omfattar 49 hyreslägenheter fördelade i fem plan samt kontorsverksamhet och gym i de två nedersta våningsplanen. Totalt rör det sig om en yta på 7571 kvadratmeter.

Skymningen blir det första kontorsprojektet i Brunnshög, den nya stadsdelen i nordvästra Lund. När fastigheten står färdig kommer Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) att flytta dit delar av sin verksamhet från Lilla Tvärgatan och Magistratsvägen.

Brunnshög är en växande stadsdel där det planeras för en mix av både större och mindre fastigheter, upplevelsestråk samt generösa gång- och cykelytor. Hösten 2020 kommer en ny spårvagnslinje som knyter ihop den nya stadsdelen med centrala Lund. Lunds Kommun räknar med att uppemot 40 000 personer kommer att arbeta och bo i Brunnshög i framtiden.

Skymningen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Byggstart sker i slutet av november 2019, beräknad inflyttning är 2022. Ordervärdet uppgår till cirka 138 miljoner kronor.