Nyheter // Betonmast Sverige

Alla har rätt till ett tryggt hem

16. december 2019

Ett av våra främsta mål är att alla ska komma tryggt hem från våra arbetsplatser. Alla människor har rätt att känna sig trygga, både på jobbet och hemma. Därför stöttar Betonmast även i år Stadsmissionen och deras arbete med barn, unga och familjer som lever i utsatthet.

Betonmast ger julgåva till Stadsmissionen.