Nyheter // Betonmast Anläggning

Betonmast Anläggning bygger om Hisingsleden åt Trafikverket

27. januari 2021

Betonmast Anläggning har tecknat avtal med Trafikverket om totalentreprenad för första deletappen av Hisingsledens södra del. Entreprenaden omfattar bland annat breddning av befintlig väg samt byggnation av tre broar och en ny trafikplats. Ordersumman uppgår till cirka 123 miljoner kronor.

Hisingsleden är en väg av så kallat riksintresse, då den utgör en viktig förbindelse för tung godstrafik till och från Göteborgs Hamn, Volvo samt logistikverksamhet och raffinaderier på västra Hisingen. Entreprenaden omfattar breddning av vägen till fyra körfält med mittseparering, byggnation av tre nya broar och en ny trafikplats – Kålseredsmotet. Det skapas även bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafiken med en längsgående GC-väg parallellt med leden.

– Det här är ett utmanande projekt, då fordonstrafiken kommer att fortsätta som vanligt under både brobyggnation och breddning av väg säger Jens Andreasson, vd Betonmast Anläggning. Vi ser fram emot att leverera en betydligt förbättrad och säker väg till Trafikverket och Göteborgs trafikanter.

Ordersumman uppgår till cirka 123 miljoner kronor. Arbetet inleds omgående och beräknas vara färdigt i juni 2023.