Nyheter // Betonmast Stockholm

Betonmast Stockholm bygger stadsdelskontor

3. september 2021

Betonmast Stockholm har tecknat avtal med det kommunala fastighetsbolaget Micasa gällande renovering av Spånga-Tenstas nya stadsdelskontor. Ordersumman är cirka 90 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Micasa äger, förvaltar och utvecklar omsorgsfastigheter i Stockholms stad. Tensta servicehus byggdes 1970 som en del av det så kallade Miljonprogrammet. Nu ska fastigheten renoveras och anpassas till nytt stadsdelskontor för medborgarna i Spånga-Tensta.

Entreprenaden omfattar renovering av yttertak, fasad och fönsterbyte på fyra fastigheter om sex våningsplan. Vidare görs även stamrenovering, byte av ventilationssystem samt totalrenovering för att motsvara förvaltningens önskemål om nya, moderna och tillgängliga lokaler. Totalt rör det sig om en yta på cirka 4 500 kvadratmeter.

Ordersumman uppgår till cirka 90 miljoner kronor. Arbetet startar omgående med beräknad inflyttning hösten 2022.