Nyheter // Betonmast Malmö

Betonmast bygger eventanläggning med vindtunnel i Malmö

15. oktober 2021

Betonmast Malmö har tecknat avtal med JöLa Invest AB om totalentreprenad för en eventanläggning i den nya stadsdelen Hyllie. Projektsumman uppgår till cirka 210 miljoner kronor.

Den tomma suterrängtomten vid Hyllie Boulevard ska bli en attraktiv mötesplats med vindtunnel, padelbanor, lounge, spa samt restaurang, gym och kontor. Vindtunneln blir en av de största i sitt slag i Europa med ett 35 meter högt vindtorn och solpaneler på taket. Totalyta är cirka 10 000 kvadratmeter, inklusive en lägre intilliggande byggnad.

Projektsumman uppgår till cirka 210 miljoner kronor. Byggstart sker under tredje kvartalet 2021. Projektet kommer att färdigställas under fjärde kvartalet 2022.

Betonmast bygger vindtunnel i Malmö.

Illustration: Horisont Arkitekter AB