Nyheter // Betonmast Mälardalen

Betonmast bygger bostäder åt Balder på Kungsholmen

19. oktober 2021

Betonmast Mälardalen har tecknat avtal med fastighetsbolaget Balder gällande nybyggnation av 138 lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. Ordersumman uppgår till drygt 200 miljoner kronor.

Projektet Gladan ingår i Stockholms detaljplan för nordvästra Kungsholmen som är ett av stadens största tillväxtområden. Totalentreprenaden omfattar rivning av befintlig kontorsfastighet och nybyggnation av 138 bostadsrätter, ett antal lokaler samt underliggande garage. Lägenheterna är fördelade på fyra hus om 8-12 våningar. Totalyta är cirka 12 000 kvadratmeter. Ambitionen är att byggnaden ska certifieras enligt Svanen.

Projektet startade med rivning under tredje kvartalet 2021 och beräknas vara färdigställt tredje kvartalet 2023.

Betonmast bygger bostäder åt Balder på Kungsholmen.

Illustration: Arkitekt Semrén och Månsson