Nyheter // Betonmast Göteborg

Betonmast bygger unika lägenheter i centrala Göteborg åt Sverigehuset

17. november 2021

Betonmast Göteborg har tecknat avtal med bostadsutvecklaren Sverigehuset gällande ett unikt bostadsprojekt nära Masthugget och Långgatorna. Projektet är en totalentreprenad och uppgår till cirka 316 miljoner kronor.

Projektet Stigbergshyllan omfattar 187 lägenheter i varierande storlek med gemensam takterrass och vidsträckt utsikt över Göteborg. Totalt rör det sig om tre huskroppar om 9 våningar med fasader i gult tegel och ljusmålad betong. Lägenhetsstorlek varierar mellan 1-6 rum och kök. Totalyta är cirka 16 000 kvadratmeter inklusive gemensamhetsytor.

Stigbergshyllan ligger ett stenkast från Masthuggskajen där en helt ny stadsdel växer fram nära vattnet.

Byggstart sker under första kvartalet 2022, projektet beräknas stå klart under andra kvartalet 2024.

Mer information finns att läsa på Sverigehusets hemsida.

Betonmast bygger unika lägenheter på Stigberget i Göteborg år Sverigehuset.

Illustration: Visulent