Nyheter // Betonmast Malmö

Betonmast bygger 260 hyresrätter åt Rikshem

14. december 2021

Brönnestad 1 och 2 omfattar nybyggnation av två sammansatta kvarter i samverkan med beställaren Rikshem. Det rör sig om två huskroppar i sex plan med sammanlagt 260 hyresrätter och underjordiskt garage. Fasaden består av puts varvat med tegel. Totalyta är cirka 14 000 kvadratmeter.

Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver detta ska Brönnestad även uppfylla energianvändning lägre än 56% av Boverkets byggreglers krav. En del av elen produceras av solceller på taket.

Det gamla industriområdet Sorgenfri är ett av Malmös stora stadsutvecklingsprojekt. Betonmast Malmö bygger sedan tidigare Kv. Röshult i samma område.

Byggstart sker under första kvartalet 2022. Brönnestad 1 och 2 kommer att lämnas över till Rikshem under första kvartalet 2024.

Betonmast bygger kvarteret Brönnestad åt Rikshem.