Nyheter // Okategoriserad

Betonmast bygger nytt kontorshus i Solna åt Skandia Fastigheter

17. maj 2022

Betonmast Stockholm bygger ett nytt kontorshus i Solna åt Skandia Fastigheter. Ordersumman är cirka 345 miljoner kronor.

Ballongberget i Solna utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, kontor och grönytor. Projektet Ballongflygaren omfattar nybyggnation av en kontorsfastighet med 12 luftiga och flexibla våningsplan samt generösa takterrasser.

Totalyta är cirka 12 000 kvadratmeter, inklusive tillhörande garage för bilar och cyklar. Projektet certifieras enligt BREEAM-nivå Very Good med stort fokus på låg energiförbrukning, bra inomhusmiljö, låg vattenförbrukning och rening av dagvatten.

Ordervärdet uppgår till cirka 345 miljoner kronor. Byggstart sker under tredje kvartalet 2022 och projektet väntas vara färdigställt fjärde kvartalet 2024.

Illustration: Archus