Arbetsmiljö

Vi tror inte att olyckor bara inträffar. De orsakas. Att förhindra olyckor styr vår verksamhet och förutsätter att alla tar ansvar och hålls ansvariga.

Det finns en stark säkerhetskultur inom Betonmast. Vi bryr oss varje dag. Alla våra medarbetare har ansvar för att vi håller den säkerhetsnivå som krävs för att nå vårt mål: alla som jobbar på en Betonmastarbetsplats ska komma TRYGGT HEM varje dag (det är därför vi skriver det i versaler).

För att säkerställa detta har vi kontinuerlig uppföljning och mätning i våra projekt. När vi ser utvecklingen här kan vi fatta faktabaserade beslut om nya eller justerade handlingsplaner.

Från och med 2020 är våra underentreprenörer inkluderade i våra nyckeltal för arbetsmiljö. Det gör för att få en mer korrekt bild av säkerhetsläget på våra arbetsplatser.