Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter i Betonmast – en del av AF Gruppen

Uppgifter som du lämnar när du fyller i formulär på den här sidan, exempelvis namn och adress, är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din förfrågan. Säkerhetsprocedurer har införts för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig åtkomst och användning. Vi arbetar för att du alltid ska kunna känna dig trygg när du överlämnar personuppgifter till oss.

Här nedanför hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det samt dina rättigheter i samband med behandlingen av uppgifterna. AF Gruppen består av ett antal företag med AF Gruppen ASA (organisationsnummer 938 702 675) som det ledande företaget i koncernen.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna vi behandlar är AF Gruppen/det enskilda företaget (juridisk enhet). AF Gruppen ASA administrerar det högsta ansvaret. Kontakta AF Gruppen gällande behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifterna till AF Gruppen samt alla dotterbolag:

AF Gruppen Norge AS
Innspurten 15, 0663 Oslo
E-post: personvern@afgruppen.no
Telefon: +47 22 89 11 00
Organisationsnummer: 938 333 572
Ansvarig sekretesspolicy: Karin Engen

Syfte med insamling av personuppgifter

1. För att vi ska kunna behandla eventuella förfrågningar som kommer in till oss (exempelvis digital inskrivning i projekt) behöver vi samla in namn, telefonnummer, mailadress samt övriga personuppgifter som är nödvändiga till följd av förfrågningen. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av det medgivande som du har lämnat.

2. Uppgifterna som samlas in kan komma att ligga till grund för marknads- och kundanalyser och statistik. Dessa uppgifter kan också behandlas i samband med riktad information och marknadsföring.

3. Rekrytering av nya befattningar. Detta innefattar CV, ansökan, attester och referenser. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av det medgivande som du har lämnat.

4. För att få information om användningen av våra webbplatser använder vi cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder längre ner på den här sidan. Vi behandlar personuppgifter på grundval av en intresseavvägning. Vi gör detta för att anpassa webbplatsen för våra användare. Vi upprätthåller dock din integritet genom att vi endast använder informationen i statistiksyfte. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för en sådan utlämning. Exempel på en sådan grund är vanligtvis ett avtal med dig eller en rättslig grund som gör att vi är skyldiga att lämna ut informationen. AF Gruppen använder sig av databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Vi har ingått avtal för att skydda informationssäkerheten i alla led av behandlingen. All behandling av personuppgifter som vi gör sker inom EU/EES-området.

2. Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge som behövs för syftet personuppgifterna ursprungligen samlades in. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllda.

3. Din rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig
Du har rätt att kräva insyn, rättelse eller radering av personuppgifterna som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på datainspektionens hemsida. För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till ovanstående e-postadress eller med vanlig post. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

4. Klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifterna inte överensstämmer med det vi har beskrivit här, eller om vi på annat sätt bryter mot sekretesslagstiftningen, kan du klaga hos Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för behandling av personuppgifter hos oss. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå in på våra hemsida där du hittar kontaktuppgifter.

5. Ändringar
Vid ändringar i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändringar i informationen som du får här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att uppmärksamma dig på detta. Annars finns den senaste informationen alltid tillgänglig på vår hemsida.

Cookies

När du använder vår hemsida kan viss information lagras på din dator i form av cookies. En cookie är en liten textfil som överförs från webbplatsen till din hårddisk eller webbläsare. Den ger oss information om när och hur länge du var inne på vår hemsida, vilka sidor du läste samt vilken sida du besökte innan du kom till vår hemsida. Vi kan också se vilken internetleverantör och vilken webbläsare du använder samt om du surfar på vår hemsida med dator, mobiltelefon eller läsplatta. Vi använder den här informationen för att anpassa innehållet så att det bättre motsvarar dina förväntningar och för att se hur vi kan förbättra vårt informationsutbud. Cookies kan också användas för att göra annonser och annat innehåll mer relevant.

I vissa webbläsare kan du ändra inställningarna så att du inte får cookies eller får ett meddelande när det händer. Om du inte vill att din webbläsare ska ta emot cookies ska du använda hjälpfunktionen i din webbläsare för att läsa hur du ändrar de här inställningarna. Observera dock att du då kanske inte kan utnyttja webbplatsens funktionalitet fullt ut.