Betonmast bygger unika lägenheter i centrala Göteborg åt Sverigehuset


Betonmast Göteborg bygger Brf Prefekten i Mölndal


Betonmast Göteborg växer efter genomfört förvärv


Betonmast förvärvar 100% av aktierna i AF Bygg Göteborg


Betonmast Göteborg bygger hyresrätter i Selma stad på Hisingen


Betonmast Göteborg bygger två nya bostadskvarter i Strömstad


Betonmast Göteborg bygger 97 lägenheter i Fjällbo Park åt Västerstaden


Överlämnat projekt: Kungsbacka badhus


Betonmast Göteborg bygger kontor åt Stena Fastigheter vid Masthuggskajen


Betonmast Göteborg bygger lägenheter i Fjällbo Park åt Framtiden Byggutveckling