Karriär i Betonmast Sverige

Vi erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter i en unik arbetsmiljö med fokus på projekt, samverkan, driv, lönsamhet och stolthet.

Betonmast erbjuder marknadsmässiga löner och därtill goda pensions- och försäkringsvillkor samt att alla anställda årligen erbjuds möjlighet till delägarskap i koncernen.


Just nu söker vi positionerna/tjänsterna:

  • PROJEKTCHEFER
  • PRODUKTIONSCHEFER
  • ENTREPRENADINGENJÖRER
  • ARBETSLEDARE
Vi söker kontakt med dig som har det rätta intresset och engagemanget att driva projekt i någon av dessa roller och erbjuder en arbetsmiljö som skapar förutsättningar att lyckas med uppgiften. Du får möjlighet till personlig utveckling i en växande organisation med stor variation på uppdragen.

Är du intresserad av att bli en i laget ber vi dig att skicka din ansökan via e-post till följande:

Betonmast Göteborg AB: Stefan Strömberg
Betonmast Stockholm AB: Marcus Garheden
Betonmast Malmö AB: Tomaz Bodmark

Välkommen med din ansökan eller ditt samtal.