Betonmast bygger nytt kontorshus i Solna åt Skandia Fastigheter

Betonmast Stockholm bygger ett nytt kontorshus i Solna åt Skandia Fastigheter. Ordersumman är cirka 345 miljoner kronor. Ballongberget i Solna utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, kontor och grönytor. Projektet Ballongflygaren omfattar nybyggnation av en kontorsfastighet med 12 luftiga och flexibla våningsplan samt generösa takterrasser. Totalyta är cirka 12 000 kvadratmeter, inklusive tillhörande garage […]


Betonmast bygger 260 hyresrätter åt Rikshem

Betonmast bygger kvarteret Brönnestad åt Rikshem.

Brönnestad 1 och 2 omfattar nybyggnation av två sammansatta kvarter i samverkan med beställaren Rikshem. Det rör sig om två huskroppar i sex plan med sammanlagt 260 hyresrätter och underjordiskt garage. Fasaden består av puts varvat med tegel. Totalyta är cirka 14 000 kvadratmeter. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver detta ska Brönnestad även uppfylla […]


Betonmast bygger unika lägenheter i centrala Göteborg åt Sverigehuset

Betonmast bygger unika lägenheter på Stigberget i Göteborg år Sverigehuset.

Betonmast Göteborg har tecknat avtal med bostadsutvecklaren Sverigehuset gällande ett unikt bostadsprojekt nära Masthugget och Långgatorna. Projektet är en totalentreprenad och uppgår till cirka 316 miljoner kronor. Projektet Stigbergshyllan omfattar 187 lägenheter i varierande storlek med gemensam takterrass och vidsträckt utsikt över Göteborg. Totalt rör det sig om tre huskroppar om 9 våningar med fasader […]


Betonmast bygger bostäder åt Balder på Kungsholmen

Betonmast bygger bostäder åt Balder på Kungsholmen.

Betonmast Mälardalen har tecknat avtal med fastighetsbolaget Balder gällande nybyggnation av 138 lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. Ordersumman uppgår till drygt 200 miljoner kronor. Projektet Gladan ingår i Stockholms detaljplan för nordvästra Kungsholmen som är ett av stadens största tillväxtområden. Totalentreprenaden omfattar rivning av befintlig kontorsfastighet och nybyggnation av 138 bostadsrätter, ett antal lokaler samt […]


Betonmast bygger eventanläggning med vindtunnel i Malmö

Betonmast bygger vindtunnel i Malmö.

Betonmast Malmö har tecknat avtal med JöLa Invest AB om totalentreprenad för en eventanläggning i den nya stadsdelen Hyllie. Projektsumman uppgår till cirka 210 miljoner kronor. Den tomma suterrängtomten vid Hyllie Boulevard ska bli en attraktiv mötesplats med vindtunnel, padelbanor, lounge, spa samt restaurang, gym och kontor. Vindtunneln blir en av de största i sitt […]


Betonmast utvecklar Sergelgatan åt Vasakronan

Hötorgshus 2

Betonmast Stockholm har fått i uppdrag av Vasakronan att renovera höghusdelen av Hötorgshus 2 i centrala Stockholm. Projekt Hötorgshus 2 ingår i utvecklingen av Sergelgatan som just nu genomgår en omfattande förvandling till modern upplevelsegata. Den delade utförandeentreprenaden omfattar totalrenovering av 17 våningsplan och tak. Betonmast ansvarar bland annat för installationer, tätskikt och förberedelser inför […]


Betonmast Göteborg bygger Brf Prefekten i Mölndal

Brf Prefekten i Mölndal

Betonmast Göteborg har tecknat avtal med AF Projektutveckling och bostadsutvecklaren OBOS om totalentreprenad för Brf Prefekten i Mölndal. Ordersumman uppgår till cirka 125 miljoner kronor. Nu tas nästa steg i utvecklingen av den gamla lärarhögskolan Pedagogen i Mölndal som genomgick omvandling till företagspark i mitten av 2010-talet. Visionen för Pedagogen Park är en naturnära stadsdel […]


Betonmast Malmö bygger Kvarteret Hanna i Arlöv

Betonmast Malmö har tecknat avtal med fastighetsbolaget Trianon gällande totalentreprenad för Kvarteret Hanna i Arlöv, strax utanför Malmö. Ordersumman uppgår till cirka 266 miljoner kronor. Projektet omfattar nybyggnation av 111 lägenheter samt kontor och är en del av mötesplatsen Stadsbruket i centrala Arlöv – ett hybridkvarter där storstad möter småstad. Kvarteret Hanna består av fyra […]


Betonmast Stockholm bygger stadsdelskontor

Stadsdelskontor Spånga-Tensta

Betonmast Stockholm har tecknat avtal med det kommunala fastighetsbolaget Micasa gällande renovering av Spånga-Tenstas nya stadsdelskontor. Ordersumman är cirka 90 miljoner kronor. Fastighetsbolaget Micasa äger, förvaltar och utvecklar omsorgsfastigheter i Stockholms stad. Tensta servicehus byggdes 1970 som en del av det så kallade Miljonprogrammet. Nu ska fastigheten renoveras och anpassas till nytt stadsdelskontor för medborgarna […]


Betonmast Mälardalen bygger nytt bostadskvarter i Bromsten

Betonmast bygger nytt bostadskvarter i bromsten.

Betonmast Mälardalen har skrivit kontrakt med HSB Bostad gällande Kvarteret Ester i Bromsten. Ordervärdet ligger på 255 miljoner kronor. Kvarteret Ester ligger i hjärtat av den framväxande Bromstensstaden och tillhör Spånga-Bromsten stadsdel, cirka 10 minuter med pendeltåg från Stockholm City. Totalentreprenaden omfattar fyra hus med totalt 152 lägenheter i varierande storlek från ettor till fyror, […]