Betonmast Göteborg växer efter genomfört förvärv

I januari i år meddelades att Betonmast har för avsikt att köpa 100% av aktierna i AF Bygg Göteborg. Affären är nu officiellt genomförd.  Målet med samgåendet är att stärka erbjudandet … [Läs mer …]


Betonmast Anläggning bygger om Hisingsleden åt Trafikverket

betonmast anläggning bygger om hisingsleden

Betonmast Anläggning har tecknat avtal med Trafikverket om totalentreprenad för första deletappen av Hisingsledens södra del. Entreprenaden omfattar bland annat breddning av befintlig väg samt byggnation av tre broar och … [Läs mer …]


Betonmast förvärvar 100% av aktierna i AF Bygg Göteborg

betonmast växer i göteborg

Betonmast Göteborg och AF Bygg Göteborg går samman och blir ett bolag under 2021. Bolagen ingår i samma koncern, AF Gruppen. Målet med samgåendet är att stärka erbjudandet till marknaden, … [Läs mer …]


Kungsbacka Aktivitetspark överlämnad

Lagom till jul lämnar Betonmast Anläggning över Kungsbackas nya idrotts- och lekpark till Kungsbacka kommun. Parken ligger i anslutning till det nya badhuset och erbjuder flera olika aktiviteter för alla … [Läs mer …]


Betonmast Göteborg bygger hyresrätter i Selma stad på Hisingen

Betonmast Göteborg har tecknat avtal med Framtiden Byggutveckling AB för byggnation av Selma Stad Kvarter 5 på Hisingen i Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 107 miljoner kronor. Kvarteren kring Selma … [Läs mer …]


Betonmast Göteborg bygger två nya bostadskvarter i Strömstad

betonmast bygger lägenheter i strömstad

​Betonmast Göteborg har tecknat totalentreprenadavtal med Strömstad Project Development AB om att bygga 256 hyreslägenheter i centrala Strömstad. Ordersumman uppgår till cirka 239 miljoner SEK. Det gamla kontors- och industriområdet … [Läs mer …]


Betonmast Malmö bygger hyreslägenheter med minskad klimatpåverkan

Betonmast Malmö har tecknat avtal med MKB Fastighets AB gällande totalentreprenad för 142 hyreslägenheter med minskad klimatpåverkan i Malmös nya stadsdel Sege Park. Ordersumman uppgår till cirka 198 miljoner kronor. … [Läs mer …]


Betonmast Göteborg bygger 97 lägenheter i Fjällbo Park åt Västerstaden

betonmast bygger lägenheter åt västerstaden

Betonmast Göteborg har tecknat totalentreprenadavtal med Förvaltnings AB Västerstaden för byggnation av 97 hyresrätter i Utby. Ordersumman uppgår till cirka 174 miljoner kronor. Projektet Fjällbo Terrass omfattar projektering och produktion … [Läs mer …]


Betonmast Stockholm HG-anpassar delar av Sergelhuset åt Vasakronan

Betonmast Stockholm har fått i uppdrag av Vasakronan att hyresgästanpassa fyra plan i Sergelhuset. Kontraktet är värt 47 miljoner kronor. Sergelhuset är första steget i Vasakronans stadsutvecklingsprojekt Sergelstan. Miljömålet är … [Läs mer …]


Betonmast Mälardalen bygger hyreslägenheter åt unga i Stockholmsregionen

betonmast bygger bostäder åt unga i stockholm

Betonmast Mälardalen har tecknat avtal med kooperativet Bokoop om totalentreprenad för 145 hyreslägenheter i Nykvarn sydväst om Stockholm. Ordersumman uppgår till cirka 142 miljoner kronor. Det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoop bildades 2017 med målet … [Läs mer …]