Betonmast Göteborg växer efter genomfört förvärv

I januari i år meddelades att Betonmast har för avsikt att köpa 100% av aktierna i AF Bygg Göteborg. Affären är nu officiellt genomförd.  Målet med samgåendet är att stärka erbjudandet till marknaden, öka möjligheterna att ta fler större uppdrag och ge bättre utvecklingsmöjligheter till medarbetarna. Arbetet med att sammanföra de två organisationerna till ett nytt, starkare […]


Betonmast Anläggning bygger om Hisingsleden åt Trafikverket

betonmast anläggning bygger om hisingsleden

Betonmast Anläggning har tecknat avtal med Trafikverket om totalentreprenad för första deletappen av Hisingsledens södra del. Entreprenaden omfattar bland annat breddning av befintlig väg samt byggnation av tre broar och en ny trafikplats. Ordersumman uppgår till cirka 123 miljoner kronor. Hisingsleden är en väg av så kallat riksintresse, då den utgör en viktig förbindelse för […]


Betonmast förvärvar 100% av aktierna i AF Bygg Göteborg

Betonmast Göteborg och AF Bygg Göteborg går samman och blir ett bolag under 2021. Bolagen ingår i samma koncern, AF Gruppen. Målet med samgåendet är att stärka erbjudandet till marknaden, öka möjligheterna att ta fler större uppdrag samt ge bättre utvecklingsmöjligheter till medarbetarna. AF Bygg Göteborg och Betonmast Göteborg är båda byggentreprenörer med lång erfarenhet […]


Kungsbacka Aktivitetspark överlämnad

Lagom till jul lämnar Betonmast Anläggning över Kungsbackas nya idrotts- och lekpark till Kungsbacka kommun. Parken ligger i anslutning till det nya badhuset och erbjuder flera olika aktiviteter för alla åldrar. Byggnationen av Kungsbackas nya idrottspark och entrétorget som binder samman parken med badhuset startade i oktober 2019 och förväntades vara färdig i maj 2021. Nu lämnas […]


Betonmast Göteborg bygger hyresrätter i Selma stad på Hisingen

Betonmast Göteborg har tecknat avtal med Framtiden Byggutveckling AB för byggnation av Selma Stad Kvarter 5 på Hisingen i Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 107 miljoner kronor. Kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan genomgår just nu den största omvandlingen sedan området byggdes på 70-talet. 12 kvarter ska byggas under projektnamnet Selma stad. Totalentreprenaden Selma […]


Betonmast Göteborg bygger två nya bostadskvarter i Strömstad

betonmast bygger lägenheter i strömstad

​Betonmast Göteborg har tecknat totalentreprenadavtal med Strömstad Project Development AB om att bygga 256 hyreslägenheter i centrala Strömstad. Ordersumman uppgår till cirka 239 miljoner SEK. Det gamla kontors- och industriområdet Myren i Strömstad omvandlas till fem flerbostadshus med 256 hyreslägenheter i fyra till sju våningar. Storleken varierar från 1-3 rum och kök. Totalytan för Kvarteret Linden […]


Betonmast Malmö bygger hyreslägenheter med minskad klimatpåverkan

Betonmast Malmö har tecknat avtal med MKB Fastighets AB gällande totalentreprenad för 142 hyreslägenheter med minskad klimatpåverkan i Malmös nya stadsdel Sege Park. Ordersumman uppgår till cirka 198 miljoner kronor. Kvarteret Diagnosen ingår i Malmös hållbara stadsutvecklingsprogram Sege Park. Projektet omfattar nyproduktion av 142 hyresrätter fördelade på tre huskroppar om 4-9 våningar. Två av husen […]


Betonmast Göteborg bygger 97 lägenheter i Fjällbo Park åt Västerstaden

betonmast bygger lägenheter åt västerstaden

Betonmast Göteborg har tecknat totalentreprenadavtal med Förvaltnings AB Västerstaden för byggnation av 97 hyresrätter i Utby. Ordersumman uppgår till cirka 174 miljoner kronor. Projektet Fjällbo Terrass omfattar projektering och produktion av 97 moderna hyreslägenheter i storleken 2-4 rum och kök. Lägenheterna är fördelade på två punkthus om 7-10 våningar. Totalytan ligger på cirka 12 565 […]


Betonmast Stockholm HG-anpassar delar av Sergelhuset åt Vasakronan

Betonmast Stockholm har fått i uppdrag av Vasakronan att hyresgästanpassa fyra plan i Sergelhuset. Kontraktet är värt 47 miljoner kronor. Sergelhuset är första steget i Vasakronans stadsutvecklingsprojekt Sergelstan. Miljömålet är att certifiera projektet enligt den högsta miljöcertifieringen LEED Platinum V4. Projektet är en generalentreprenad och avser hyresgästanpassning av Sergelhusets fyra översta våningsplan i Hus H […]


Betonmast Mälardalen bygger hyreslägenheter åt unga i Stockholmsregionen

betonmast bygger bostäder åt unga i stockholm

Betonmast Mälardalen har tecknat avtal med kooperativet Bokoop om totalentreprenad för 145 hyreslägenheter i Nykvarn sydväst om Stockholm. Ordersumman uppgår till cirka 142 miljoner kronor. Det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoop bildades 2017 med målet att skapa hållbara basbostäder i stor skala med rimliga hyror. Målgruppen är unga vuxna som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Entreprenaden i Nykvarn […]