Om Betonmast


Vad är det som gör att vi lyckas med våra projekt och överträffar våra högt satta mål?

Det beror på alla motiverade medarbetare och en effektiv organisation, där alla arbetar och verkar i samma riktning. Vi mäts på helheten och alla blir belönade när vi når målen. Inte bara cheferna. Det leder till att vi hjälper varandra, istället för att tävla mot varandra. Vår platta organisation gör oss dessutom snabba. Det underlättar för våra kunder, som direkt får kontakt med den som har mandat att lösa problemet.

Att vi är organiserade som en parallell koncern till Betonmast Norge ger oss också stora fördelar. De omfattande norska resurserna gör oss starka, samtidigt som vi råder över vår egen verksamhet, kan ta snabba beslut och verkligen fokusera på våra lokala projekt.


Vårt arbetssätt och hela vår verksamhet bygger på fem fundament:

  • Driv: Vi är drivande, engagerade, steget före och ser en stor glädje i att lyckas.
  • Samarbete: Vi når våra mål tillsammans – utan prestige. I Betonmast finns ingen internkonkurrens mellan de olika projekten. Alla gynnas av att vi hjälper varandra.
  • Projekt: Projektet är alltid i centrum. Det skapar stora värden både för våra kunder och för oss.
  • Lönsamhet: Fokus på lönsamheten hjälper oss att vara tätt på i våra projekt. Utan lönsamhet skulle vi inte kunna bedriva verksamhet.
  • Stolthet: Stolthet känner vi när vi lämnar över ett lönsamt projekt till en nöjd kund.