Om Betonmast


Vad är det som gör att vi lyckas med våra projekt och överträffar våra högt satta mål?

Det beror på alla motiverade medarbetare och en effektiv organisation, där alla arbetar och verkar i samma riktning. Vi mäts på helheten och alla blir belönade när vi når målen. Inte bara cheferna. Det leder till att vi hjälper varandra, istället för att tävla mot varandra. Vår platta organisation gör oss dessutom snabba. Det underlättar för våra kunder, som direkt får kontakt med den som har mandat att lösa problemet.

Att vi är organiserade som en parallell koncern till Betonmast Norge ger oss också stora fördelar. De omfattande norska resurserna gör oss starka, samtidigt som vi råder över vår egen verksamhet, kan ta snabba beslut och verkligen fokusera på våra lokala projekt.


Våra fundament är:

  • Tätt på, vi är närvarande, uppdaterade, ledande, delaktiga och ser en stor glädje i att lyckas.
  • Stolthet, vi är stolta över vilka vi är, hur vi jobbar och var vi kommer ifrån.
  • Lönsamhet, lönsamhet går alltid före volym och är en förutsättning för resultat och tillväxt.
  • Kompetens, vi säkerställer att alla som engageras i våra projekt har förmågan och viljan att utföra sin uppgift.
  • Inkluderande, vi är ett lag där alla anställda och samverkande ingår och är lika betydelsefulla. Vi bryr oss om varandra.