Fakturainformation

Fakturor till Betonmast:

När vi i nedan text skriver fakturor menar vi också kreditnotor.
Vi kan ta emot fakturor ifrån våra leverantörer på 3 sätt (mer information finns längre ned på sidan):

 1. Elektroniska fakturor
 2. Fakturor per epost (pdf-format)
 3. Fakturor i pappersformat, skickade per post. Detta alternativ ser vi helst inte att någon leverantör använder.

 

 1. ELEKTRONISKA FAKTUROR– generella krav:

Fakturamottagare – organisationsnummer.

 • Det är viktigt att fakturan ställs till rätt bolag.

Er referens = vårt Projektnummer.

 

Svefaktura:

Projektnumret ska ha 8 siffror och ska stå i fältet «<RequisitionistDocumentReference>»

Eller

<cbc:Note>LEVERERAS 4 OBJEKT 32200011

Projektnr: 32200011

Säljarens bestnr: 8280428

</cbc:Note>

 

Svefaktura BIS 5A 2.0

 • Fältet «AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID» (Er ref.)

Infrastruktur:

 • Skall gå genom accesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen eller via VAN
 • Betonmast använder Logiq AS som accesspunkt och VAN.

 

Tilläggsupplysningar kan också läggas som text på själva fakturan.

Bilagor:
MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
Vid overföring av pdf-version av faktura SKALL fältet för dokumenttyp ha värdet «commercial Invoice»

Utländska leverantörer:

I tillägg till de generella kraven måste fakturor och kreditnotor också innehålla IBAN och BIC (Swift)-koder.

2. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS VIA EPOST:

Fakturor/kreditnotor som skickas via epost skickas till vår gemensamma epostadress: faktura@betonmast.se

 • Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.
 • Eventuella bilagor måste ligga i samma pdf-dokument som fakturan. Vi accepterar bara en faktura med bilagor per pdf. Det är ok att skicka flera fakturor, som separata filer, i samma epostmeddelande.

3. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS I PAPPERSFORMAT PER POST:

Vi ser helst, av miljöhänsyn och effektivitetsskäl, att inga fakturor skickas pappersvägen.
Skulle en leverantör ändå behöva skicka pappersfakturor kan fakturorna skickas till:

Betonmast Strömstad ABMölndalsvägen 42412 63  Göteborg559064-5056

Bolagsnamn Adress Postadress Organisationsnr.
Betonmast Anläggning AB Mölndalsvägen 42 412 63  Göteborg 559189-6146
Betonmast Göteborg AB Mölndalsvägen 42 412 63  Göteborg 556931-4080
Betonmast Malmö AB Östra Tullgatan 3 211 28 Malmö 559158-0526
Betonmast Mälardalen AB Klastorpsslingan 4 152 42 Södertälje 559099-1898
Betonmast Stockholm AB Arenavägen 29, pl8 121 77 Johanneshov 559184-9004
Betonmast Sverige AB Mölndalsvägen 42 412 63  Göteborg 559097-2724

 

 • Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.

Vi kan inte ta emot fakturor/kreditnotor som är ställda till fel bolag eller saknar projektnummer. Dessa kommer att returneras utan åtgärd.