Projekt: Kvarteret Hanna i Arlöv

Projektdetaljer
Kund Trianon
Verksamhet Betonmast Malmö
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 266 MSEK
Status Pågående
Startdatum 1. januari 2022
Färdigt datum 1. december 2024
Kontakt Tomaz Bodmark

Kvarteret Hanna i Arlöv omfattar nybyggnation av 111 lägenheter samt kontor och är en del av mötesplatsen Stadsbruket i centrala Arlöv – ett hybridkvarter där storstad möter småstad. Projektet omfattar fyra fastigheter i varierande höjd, varav ett femtonvåningshus med utsiktsplats. Tanken är att byggnaden ska fungera som ett landmärke både för stationsområdet intill och för kommunen. Totalyta är cirka 15 000 kvadratmeter.

Illustration: FOJAB Arkitekter