Projekt: Kvarteret Hanna i Arlöv

Projektdetaljer
Kund Trianon
Verksamhet Betonmast Malmö
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 266 MSEK
Status Under utveckling
Startdatum 1. januari 2022
Färdigt datum 1. december 2024
Kontakt Tomaz Bodmark

Kvarteret Hanna i Arlöv omfattar nybyggnation av 111 lägenheter samt kontor och är en del av mötesplatsen Stadsbruket i centrala Arlöv – ett hybridkvarter där storstad möter småstad. Projektet omfattar fyra fastigheter i varierande höjd, varav ett femtonvåningshus med utsiktsplats. Tanken är att byggnaden ska fungera som ett landmärke både för stationsområdet intill och för kommunen. Totalyta är cirka 15 000 kvadratmeter.

Illustration: FOJAB Arkitekter