Projekt: Hisingsleden/Kålseredsmotet

Projektdetaljer
Kund Trafikverket
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Infrastruktur
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 123 MSEK
Status Pågående
Startdatum 26. januari 2021
Färdigt datum 16. juni 2023
Kontakt Jens Andréasson

Hisingsleden är en väg av så kallat riksintresse, då den utgör en viktig förbindelse för tung godstrafik till och från Göteborgs Hamn, Volvo samt logistikverksamhet och raffinaderier på västra Hisingen. Entreprenaden omfattar bland annat breddning av befintlig väg samt byggnation av tre broar och en ny trafikplats. Totalt rör det sig om en 2,2 kilometer lång sträcka med bättre förutsättningar för både bilister och gång- och cykeltrafikanter. Hisingsleden är ett utmanande projekt, då fordonstrafiken fortsätter som vanligt under både brobyggnation och breddning av väg.