Projekt: Huvudkontor Volvo Penta, CE och bussar

Projektdetaljer
Kund Volvo
Adress Gropegårdsgatan 11, Göteborg
Verksamhet Betonmast Göteborg
Projekttyp Kommersiellt
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 490 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 1. mars 2016
Färdigt datum 26. juni 2018
Kontakt Magnus Attemalm

Totalentreprenad i samverkan med ett kontraktsvärde på cirka 490 miljoner kronor. Ombyggnad och renovering av befintlig byggnad samt nybyggnad av tre kontorsbyggnader. Hög teknisk nivå på konstruktioner och installationer. Hög fokus på säkerhet, tider, ekonomi och samverkan.

Utgångsläget var ett tidigt skede med enkla volymskisser som Betonmast i samverkan med Volvo projekterat fram och utformat efter kund och brukares önskemål. Producerat inom satta kvalitet-, tids- och kostnadsramar.

Den totala projektytan uppgår till cirka 30 000 kvadratmeter.