Projekt: Kronjuvelen

Projektdetaljer
Kund JM
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Utförandeentreprenad
Kontraktssumma 50 MSEK
Status Under utveckling
Startdatum 1. augusti 2019
Färdigt datum 1. maj 2023
Kontakt Kalle Mattson

Grundläggningsarbeten samt finplanering för byggnationen av Kronjuvelen, ett 27 våningar högt bostadshus i Eriksberg. Byggnaden blir ett av de högsta huset på Hisingen i Göteborg.

Utmaningar

Projektet är beläget i central stadsmiljö, vilket även ställer höga krav på oss som entreprenör att kunna genomföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt.

Avancerad grundläggningsteknik krävs för att säkerställa en säker grund. Djupa schakter, höga vattenflöden och sprickor i berg kräver noggrann planering samt kontroll av grundvattennivåer.

I projektet ingår

  • Borrad samt slagen spont
  • Pålningsarbeten
  • Jetinjektering
  • Bergskärningar
  • Spräckning av berg
  • Borrning av berg på hög höjd
  • Klätterarbeten
  • Skonsam sprängning för att minimera påverkan för boende i området och befintlig byggnation
  • VA-arbeten
  • Färdigställande av markytor såsom kantsten, kanalisation, plattsättning, planteringar och parkutrustning.

Illustration: Sweco