Projekt: Kungsbacka Aktivitetspark

Projektdetaljer
Kund Kungsbacka Kommun
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Idrott o kultur
Kontraktsform Utförandeentreprenad
Kontraktssumma 40 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 14. oktober 2019
Färdigt datum 30. april 2021
Kontakt Andreas Jonsson

Finplanering av Kungsbackas nya aktivitetspark som lämnades över till Kungsbacka Kommun fem månader före beräknat slutdatum. Aktivitetsparken ligger i anslutning till badhuset och erbjuder flera olika aktiviteter för alla åldrar. Totalt rör det sig om en yta på 27 000 kvadratmeter.

Utmaningar:

 • Dåliga markförhållanden
 • Höga vattenflöden i intilliggande å
 • Samordning. Mycket utrustning och många leverantörer.
 • Platsgjuten skatepark

I projektet ingick bland annat:

 • 1 500 kvadratmeter platsgjuten skatepark
 • 11 500 kvadratmeter växtbäddar och planteringsytor
 • 2 000 kvadratmeter lek- och aktivitetsytor
 • 7 500 kvadratmeter marksten
 • 4 000 kvadratmeter asfalt
 • Murar och övrig utrustning
 • Platsbyggda scener, sittytor och staket
 • Pergola x 2 samt parkutrustning
 • Parkourbana, utegym, hinderbana, klättervägg, konstgräsplan, basket, pingisbord
 • Relaxavdelning
 • Belysningsarbeten
 • Vatten och dagvattenledningar

 

kungsbacka aktivitetspark by night lekpark kungsbacka aktivitetspark

Parken innehåller hinderbana, parkouranläggning och utegym samt grillplatser, pingisbord och hängmattor. Här finns även en generös barndel och en skateparkanläggning på 1500 kvadratmeter.

– Den stora anledningen till att det gått så snabbt är bra sammanhållning i projektet, möjlighet att ställa om när möjligheter ges och ett smidigt samarbete med kommunen, säger Andreas Jonsson, produktionschef Betonmast Anläggning. Det känns väldigt roligt att knyta ihop en central plats som betyder mycket för stadsutvecklingen i Kungsbacka.

klättervägg kungsbacka aktivitetspark

Kungsbacka Aktivitetspark öppnade 23 december 2020.