Projekt: Kvarteret Diagnosen, Sege Park

Projektdetaljer
Kund MKB Fastighets AB
Verksamhet Betonmast Malmö
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 198 MSEK
Status Pågående
Startdatum 1. december 2020
Färdigt datum 28. november 2022
Kontakt Åsa Larsson

Kvarteret Diagnosen ingår i Malmös hållbara stadsutvecklingsprogram Sege Park. Projektet omfattar nyproduktion av 142 hyresrätter fördelade på tre huskroppar om 4-9 våningar. Två av husen får tegelfasad medan det tredje huset byggs med träbjälklag och fasad i massivt trä. Total BTA ligger på cirka 13 463 kvadratmeter.

I projektet Diagnosen har en klimatberäkning gjorts för att ta fram konstruktioner och materialval som minimerar klimatpåverkan från byggprocessen. Byggnaderna har dessutom utformats med syfte att optimera ytor för solcellsproduktion. För att maximera miljönyttan används även batterilager som laddas upp under soliga dagar och minskar användningen av inköpt el under de timmar då hushållen förbrukar som mest el.

Illustration: Liljewall Arkitekter