Projekt: Kvarteret Göta Kanal

Projektdetaljer
Kund SEB Trygg Liv
Verksamhet Betonmast Göteborg
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 69 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 1. september 2015
Färdigt datum 1. december 2016
Kontakt

Ombyggnation av centralt kontor i Göteborg till 65 hyreslägenheter.