Projekt: Kvarteret Spettet

Projektdetaljer
Kund Spettet byggnads AB
Adress Lund
Verksamhet Betonmast Malmö
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 58 MSEK
Status Under utveckling
Startdatum 6. augusti 2018
Färdigt datum 16. december 2019
Kontakt Tomaz Bodmark

Nybyggnation av ett fem våningars flerbostadshus inom fastigheten Kv Spettet 7 i Lund, Nybyggnationen innehåller 42 lägenheter samt 1 lokal för kontor i bottenvåningen, ca 3140m2 BTA.