Projekt: Kvarteret Uddjaur

Projektdetaljer
Kund Uddjaur Fastighets AB c/o Stiftelsen Chalmers studentbostäder
Verksamhet Betonmast Göteborg
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 126 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 1. november 2017
Färdigt datum 1. mars 2019
Kontakt Carl Hagman

Kvarteret Uddjaur omfattar nybyggnation av 118 studentbostäder, en förskola och ett studentcafé i samma huskropp. Huvudentrén ligger på plan 0 i gaveln mot Gibraltargatan, medan hela plan 2 utgörs av förskolan. Resten av huset består av studentlägenheter i varierande storlek.