Projekt: Kvarteret Uddjaur

Projektdetaljer
Kund Uddjaur Fastighets AB c/o Stiftelsen Chalmers studentbostäder
Verksamhet Betonmast Göteborg
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 126 MSEK
Status Pågående
Startdatum 1. november 2017
Färdigt datum 1. mars 2019
Kontakt Carl Hagman

Nybyggnation av 118 studentbostäder, en förskola och ett studentcafé i samma huskropp.