Projekt: Östra Kvillebäcken, Hisingen

Projektdetaljer
Kund Trafikkontoret
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Gatumiljö
Kontraktsform Utförandeentreprenad
Kontraktssumma 9 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 16. september 2019
Färdigt datum 28. maj 2020
Kontakt Andreas Jonsson

Projektet Kvillebäcken omfattade färdigställande av lokalgator inom exploateringsområdet Östra Kvillebäcken på Hisingen. Totalyta cirka 5 500 kvadratmeter.

Utmaningar:

 • Ett komplext projekt med begränsade arbetsytor i trafikerad innerstadsmiljö.
 • Brist på uppställningsytor.
 • Stenläggning på gator som inte får stängas av för trafik.
 • Hög trafikintensitet.
 • Arbete utföras utan påverkan på områdets verksamheter.

I projektet ingick:

 • Rivning av befintliga konstruktioner
 • Saneringsarbete
 • Nytt dagvattensystem
 • Ny gatubelysning
 • Träd- och planteringsytor
 • Parkutrusning
 • Busshållplatser med fiberarmerad betong i körfält
 • 6 500 kvadratmeter gatstensbeläggning
 • Asfaltering

 

betonmast anläggning kvillebäcken

Finplaneringen innefattade arbeten såsom platt- & stensättning, kantstöd av granit, stål och betong, avvattningsrännor, specialtillverkade betongmurar, schakt för kanalisation och planteringar, montering av parkutrustning, smidesräcken, gjutning av busshållplatsplatta, el- & belysningsarbeten, asfaltering, trafiksignaler, linjemålning och sanering.

finplanering anläggning hisingen

Bilder: Betonmast