Projekt: Östra Kvillebäcken, Hisingen

Projektdetaljer
Kund Trafikkontoret
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Gatumiljö
Kontraktsform Utförandeentreprenad
Kontraktssumma 9 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 16. september 2019
Färdigt datum 28. maj 2020
Kontakt Andreas Jonsson

Projektet omfattade färdigställande av lokalgator inom exploateringsområdet Östra Kvillebäcken. Ett komplext projekt med begränsade arbetsytor i trafikerad innerstadsmiljö.

betonmast anläggning kvillebäcken

Finplaneringen innefattade arbeten såsom platt- & stensättning, kantstöd av granit, stål och betong, avvattningsrännor, specialtillverkade betongmurar, schakt för kanalisation och planteringar, montering av parkutrustning, smidesräcken, gjutning av busshållplatsplatta, el- & belysningsarbeten, asfaltering, trafiksignaler, linjemålning och sanering.

Totalyta cirka 5500 kvadratmeter.

finplanering anläggning hisingen

Bilder: Betonmast