Projekt: Parkeringshus i Södertälje

Projektdetaljer
Kund Locum, Stockholms läns landsting
Adress Södertälje
Verksamhet Betonmast Mälardalen
Projekttyp Kommersiellt
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 76 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 1. oktober 2018
Färdigt datum 31. december 2019
Kontakt Dan Blomqvist

Nytt parkeringshus intill akutmottagningen vid Södertälje sjukhus. Parkeringshuset får 209 platser, varav 11 platser inomhus för rörelsehindrade, 2 utomhus och 3 MC-platser.