Projekt: PostNord, Marjarp

Projektdetaljer
Kund JULA Logistics AB
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Kommersiellt
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 17 MSEK
Status Avslutat
Startdatum 1. november 2019
Färdigt datum 1. september 2020
Kontakt Kalle Mattson

Nybyggnation av personal- och lagerbyggnad för PostNord beläget i Marjarp Industriområde, Falköping.

Markarbetet innefattade bland annat jordschakt, VA-arbeten, sanering, asfaltering, kantstöd, gatsten, pollare, linjemålning samt el- och belysningsarbeten.

I projektet ingår

  • 10 000 kubikmeter jordschakt
  • 300 meter dagvattenledning dim. 110-315
  • 2 stycken nedstigningsbrunnar dim. 2500
  • 12 000 kvadratmeter asfalt
  • 650 kvadratmeter densifalt, asfalt med betong
  • 10 000 ton fyllning med morän
  • 5000 kvadratmeter makadamisering
  • 900 meter stängsel
  • 3 stycken motorstyrda skjutgrindar