Projekt: Södertull

Projektdetaljer
Kund JM
Verksamhet Betonmast Anläggning
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Utförandeentreprenad
Kontraktssumma 31 MSEK
Status Under utveckling
Startdatum 1. mars 2020
Färdigt datum 30. juni 2021
Kontakt Kalle Mattson

Grundläggning för nybyggnation av bostadshus i Göteborgs södra centrum. Projektet Södertull ingår i samverkansprojektet Bostad2021 som innebär att 7000 nya bostäder ska vara färdiga lagom till Göteborgs 400 års-jubileum 2021.

Utförandeentreprenaden omfattar bland annat

  • Spont
  • Pålning
  • Jetinjektering
  • VA-arbeten
  • Finplanering
  • Geotekniska utmaningar med mycket lera, stenblock och berg

Illustration: Arkitekturkompaniet