Projekt: Stranninge – Förvaltningskontor Tensta

Projektdetaljer
Kund Micasa Fastigheter AB
Verksamhet Betonmast Stockholm
Projekttyp Kommersiellt
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 99 MSEK
Status Pågående
Startdatum 15. mars 2021
Färdigt datum 30. juni 2022
Kontakt Adela Pedersen

Renovering av Tensta servicehus som byggdes 1970 som en del av det så kallade Miljonprogrammet. Fastigheten renoveras och anpassas till förvaltningskontor åt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Entreprenaden omfattar renovering av yttertak, fasad och fönsterbyte på fyra fastigheter om sex våningsplan. Vidare görs även stamrenovering, byte av ventilationssystem samt nya inre ytskikt. Totalt rör det sig om en yta på cirka 4 500 kvadratmeter.