Betonmast Mälardalen bygger nytt bostadskvarter i Bromsten


Betonmast Mälardalen bygger hyreslägenheter åt unga i Stockholmsregionen


Betonmast Mälardalen bygger 350 studentlägenheter i Kista


Betonmast Mälardalen bygger om och till äldreboende i Eskilstuna


Betonmast Mälardalen bygger 37 hyreslägenheter i Gnesta