TRYGGT HEM

Se det! Äg det! Lös det! Gör det!

Det finns en stark säkerhetskultur inom Betonmast. Alla våra medarbetare har ansvar för att vi håller den säkerhetsnivå som krävs för att nå vårt arbetsmiljömål: noll olyckor i våra projekt. Sedan 2020 är vi därför med i föreningen Håll Nollan som samverkar för noll olyckor i byggbranschen.

Vi har kontinuerlig uppföljning och mätning i våra projekt gällande arbetsmiljö och säkerhet för att kunna säkerställa vårt mål och fatta faktabaserade beslut om nya och justerade handlingsplaner.

Från och med 2020 är våra underentreprenörer inkluderade i våra nyckeltal för arbetsmiljö för att få en mer korrekt bild av säkerhetsläget på våra arbetsplatser.


Säkerhetssamtalet

Säkerhetssamtalet vägleder våra medarbetare om vilka barriärer som är nödvändiga för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Säkerhetssamtalet består av fyra frågor och syftar till att underlätta riskbedöming:

1. Vad ska genomföras?

2. Vilka risker är förknippad med våra aktiviteter?

3. Hur ska vi hantera risken?

4. Vem andra måste informeras om arbetsuppgifterna/risken?

Både Betonmasts medarbetare, underleverantörer och samarbetspartners använder Säkerhetssamtalet i det dagliga arbetet.