TRYGGT HEM

Alla ska komma TRYGGT HEM från våra arbetsplatser varje dag.

Det finns en stark säkerhetskultur inom Betonmast. Se det, äg det, lös det, gör det! Alla våra medarbetare har ansvar för att vi håller den säkerhetsnivå som krävs för att nå vårt arbetsmiljömål: noll olyckor i våra projekt. Sedan 2020 är vi därför med i föreningen Håll Nollan som samverkar för noll olyckor i byggbranschen.

Vi har kontinuerlig uppföljning och mätning i våra projekt gällande arbetsmiljö och säkerhet för att kunna säkerställa vårt mål och fatta faktabaserade beslut om nya och justerade handlingsplaner.

Från och med 2020 är våra underentreprenörer inkluderade i våra nyckeltal för arbetsmiljö för att få en mer korrekt bild av säkerhetsläget på våra arbetsplatser.