Betonmast Anläggning

Betonmast Anläggning startade 2019 som en del av Betonmastkoncernen. Genom att vara en del av en större koncern har vi samma ekonomiska styrka och kapacitet som de större aktörerna samtidigt som vi behåller en platt organisation med korta beslutsvägar. Vi är ett bolag i stark tillväxt med fantastiska utvecklingsmöjligheter.

aktivitetsparken kungsbacka

Nationell verksamhet

Betonmast Anläggning utför allt från mindre markentreprenader till stora infrastrukturprojekt i hela landet. Vi arbetar alltid för att leverera ett slutresultat av högsta kvalitet tillsammans med våra kunder. Under hela resan är det viktigt för oss att bygga nära relationer till våra uppdragsgivare.

Huvudkontor finns i Göteborg, men den operativa verksamheten bedrivs över hela Sverige.

En totalpartner

Betonmast Anläggning har stor erfarenhet inom väg- berg- och komplicerade grundläggningsarbeten. Vi utför alla former av infrastrukturprojekt och anläggningsentreprenader åt kunder inom både privat och offentlig sektor. Förutom att driva total- och utfarandeentreprenader är vi också samarbetspartner i ett tidig skede, till exempel vid exploateringsprojekt.

kvinna på byggarbetsplats

Vår kompetens involverar bland annat moment som:

  • Spont- och pålningsarbeten
  • Bergarbeten
  • Betongarbeten
  • Vägbyggnation
  • Finplanering
  • VA-arbeten
  • Broar

Kontaktinformation

Betonmast Anläggning

Besöksadress

Mölndalsvägen 42
41263 Göteborg

E-post: info@betonmast.se

Organisationsnummer: 559189-6146

Faktureringsinformation


Betonmast Anläggning

Mölndalsvägen 42
41263 Göteborg